blog_image

Skorstensregler - krav og regler om skorstene

Estimeret læsetid
7 minutter

Kan du heller ikke finde hoved og hale i alle de love og regler om skorstene? Eller står du og overvejer at købe en skorsten? Det kan være svært at danne sig et overblik over de forskellige krav, så læs med her og bliv klogere på de vigtigste skorstensregler. 

Bygningsreglement skorsten - Her er kravene 

Bygningsreglementet stiller krav til skorstenens materialer, udformning og vedligeholdelse.
Skorstensreglerne indeholder punkter som:

 • Størrelsen af skorstensåbningen
 • Skorstenens afstand til brændbart materiale
 • Skorstenens tilgængelighed
 • Skorstenens opførelse 
 • Skorstenens højde 
 • Skorstenspiben

Størrelsen af skorstensåbningen skal passe til den mængde røggas, som skorstenen skal kunne lede væk. Hvis skorstensåbningen er for lille, kan skorstenen ikke lede røgen væk hurtigt nok. Det skyldes, at modstanden i skorstenen er for stor. I værste tilfælde kan det betyde, at røgen vil blive slået tilbage, og der kan komme giftig røg ind i huset. Hvis din skorstensåbning er for snæver, vil det kunne betyde, at din skorsten vil skabe iltmangel ved forbrændingen.

Det kan betyde, at din skorsten ikke forbrænder brændslet korrekt. Det kan medføre, at sodrester sætter sig i skorstenen og danner glanssod. Glanssod er en form for sod, der øger risikoen for skorstensbrand.

Skorstensåbningen må heller ikke være for stor, da der kan komme kold luft ned i skorstenen ovenfra. Hvis din skorsten bliver afkølet, kan der danne sig kondens og løbesod i skorstenen. Løbesod er modsat glanssod et kosmetisk problem, da løbesoden kan trænge sig gennem skorstenen og give brune plamager på vægge inde i huset.

Bygningsreglementet for skorstene stiller også krav til skorstenens afstand til brændbart materiale. Det er et krav, at skorstenen kan afgive varme på en sikker måde. Det et ligeledes et krav, at varmen ikke er for høj. Er varmen for høj, er der risiko for brandfare.

Bygningsreglement for skorstene stiller derudover krav til afstanden til brændbare materialer. Afstanden fra skorsten til brændbare materialer er som følger (afstand målt fra ydersiden af skorstenen):

 • Mindst 100 millimeter fra stålskorstene og murede skorstene 
 • Mindst 200 millimeter fra skorstenens renselem 
 • Mindst 300 millimeter fra andre typer røgrør 

Når du ejer en skorsten, har du også et ansvar for den røg din skorsten producerer.
Bygningsreglementet har opstillet nogle retningslinjer for god fyring. Det vil sige fyring der ikke generer naboer, eller omgivelserne med røg og forurening. Er det tilfældet, kan din kommune kræve, at du ændrer din skorsten, sådan at den ikke længere er til gene.

Ændrer du ikke din skorsten, kan kommunen i sidste tilfælde kræve, at din skorsten bliver nedlagt. Kræver kommunen din skorsten nedlagt, er det dig der for regningen for nedlægningen.

En anden vigtig skorstensregel, omhandler skorstenspiben.

Skorstenspiben er den del af skorstenen, som sidder oven på taget. Over skorstenspiben ligger der en plade, som beskytter skorstenen mod vind og vejr. Bygningsreglementet for skorstene stiller følgende krav til førnævnte plade:

 • Pladen skal ligge på et vandtæt materiale eksempelvis tagpap, så der ikke kommer vand ned i skorstenen
 • Pladen skal være have en drypkant. En drypkant er den, kan der opfange dryp, så de ikke falder ned i skorstenen.
 • Pladen skal ligge løst på den øverste del af skorstenspiben, så der ikke kommer sprækker i skorstenen, når vinden trækker i pladen.

Skorstensregler og højde

Det er vigtigt, at skorstenen er høj nok, til at der kan skabes et træk til at lede røgen bort. Det træk skal dannes af et undertryk, som skabes af den varme røg, der har opdrift. Hvis skorstenen ikke har den korrekte højde, kan det medføre, at røgen fra skorstenen siver ud gennem små sprækker. I værste tilfælde betyder dette, at der kommer røg i huset. 

En vigtig skorstensregel at huske er, at skorstenen ikke må være så høj, at røgen kan genere andre huse i nærheden. En generel tommelfingerregel er, at skorstenen skal være minimum 5 meter høj målt fra gulvet. Ved beregningen af skorstenens højde, skal du ikke tage skorstenspiben med, da de ofte er meget høje. Hvis du er i tvivl, er det altid en god ide at forhøre dig hos en professionel

Krav til opsætning af skorsten

Er du gør-det-selv typen? Så er det nu, du skal følge med. Det er ikke et krav, at du har fået en byggetilladelse, når du skal opføre en ny skorsten. Det er dog et krav, at du orienterer kommunen om dit projekt.

En vigtig ting du skal være opmærksom på, når du skal opføre en skorsten er, at opsætningen af skorstenen og røgrør skal etableres på sådan en måde, at der ikke opstår fare for brand eller eksplosion. Det er også vigtigt at sørge for, at chancen for kondens og forgiftningen bliver minimeret.

Det kræver som sagt ikke en byggetilladelse at sætte skorstenen op, men alle skorstensdele skal være godkendte efter de krav, der stilles fra bygningsreglementet. En stålskorsten skal også være CE-mærket efter dansk standard. 

Opførelsen skal altid ske efter leverandørens anvisninger og opføres med mindst 2,5 meter fra skel. Efter du har sat din skorsten op, skal du få den godkendt af en skorstensfejer, før den tages i brug.

Krav til rensning af skorsten 

Har du en skorsten, som er tilsluttet en pejs, brændeovn eller oliefyr, der bliver brugt?

Er du i så fald klar over, at det er et krav, at du får besøg af en skorstensfejer mindst én gang om året? Det er din kommune, der står for at sende en skorstensfejer ud til dig mindst én gang om året. Det er også kommunen, der varetager betalingen af skorstensfejeren. Det er blandt andet derfor, det er et krav, at du informerer kommunen, når du vil sætte en skorsten op.

Krav til skorstenens tilgængelighed

Det er et krav, at skorstensfejere kan komme til din skorsten, og rense skorstenen og røgrøret. Der bliver også stillet et krav til størrelsen på renselemmen, som skal være mindst lige så stor som skorstensåbningen. Du skal også sørge for, at skorsten er tilgængelig for et udvendigt eftersyn.

Hvis din skorsten er indrettet sådan, at du skal rense den fra toppen, er det dit ansvar at det kan ske forsvarligt, og uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Der bliver ikke stilet mange krav til skorstenens tilgængelighed, men de krav der bliver stillet, er dog vigtige. Det kan også koste dig penge, hvis skorstenen ikke er forsvarligt tilgængelig. Skorstensfejeren har altid ret til at sige nej til udførelsen af et arbejde. Det kan ske hvis han eller hun mener at skorstenens tilgængelighed, kan være et problem for egen sikkerhed.

Det betyder dog ikke, at regningen for skorstensfejerens besøg ikke skal betales. Det kan derfor være en god ide, at sørge for kravene til skorstenens tilgængelighed er opfyldt. 

Nu når du er blevet klogere på de forskellige skorstensregler, kan du gå i gang med skorstensopsætningen. Virker projektet en smule uoverskueligt? I så fald kan det være en god ide at kontakte en professionel. 

Find en tagekspert

user
Mikkel February 12, 2020 04:44 pm
Hold da op der er mange krav og regler, som jeg ikke kendte til. Måske jeg lige skal tjekke min skorsten en ekstra gang. Mange tak for nyttig viden!
Add a Comment
Navn*
Email*
Vedhæft billede
Kommentar*
Indsæt verifikationskode
Altom-tagarbejde.dk bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).

Om Altom-tagarbejde.dk